X

 

 

Alle nieuwsberichten overzichtelijk bij elkaar met het nieuwste nieuws bovenaan.
Heb je een bericht voor de website? Stuur deze met foto (minimaal 600x600 pixels) naar redactie@schaarsbergen.nl

Groot Onderhoud Bakenberg Handtekeningenactie aug. en sept. 21

 


Handtekeningenactie Groot Onderhoud Bakenberg :


Help mee om de gemeente te overtuigen het benodigde geld vrij te spelen!

Zeer binnenkort kunt u een bewoner van de Bakenberg of een bestuurslid van de Dorpsraad Schaarsbergen 

aan uw deur verwachten met het verzoek een handtekeningenactie te ondersteunen.

Hier leest u waarom:

 

Achterstallig onderhoud Bakenberg

De afgelopen twee jaar heeft u gezien dat onze wijk gedeeltelijk is opgeknapt. Onder sommige wegen is de riolering vernieuwd en heeft het asfalt plaatsgemaakt voor nieuwe straatstenen. Ongeveer de helft van de wijk heeft een opknapbeurt gehad, maar de andere helft moet nog gebeuren. Een halve eeuw heeft er geen groot onderhoud plaatsgevonden. De riolering is verouderd, soms verzakt en/of dichtgegroeid, het asfalt is kapot en een lappendeken, de straatstenen liggen schots en scheef.

Tijd
Wij vinden dat het tijd is om ook de rest van de wijk op te knappen, zoals de gemeente al sinds 2006 beloofd. Dat kost natuurlijk geld en de gemeente vindt dat nu de helft gedaan is, de rest pas over zo'n 30 jaar aan de beurt is! Daar nemen wij als bewoners geen genoegen mee. De afgelopen jaren wijken als de Hoogkamp en Burgemeesterswijk een totale
make-over gehad. Niet alleen nieuwe straten en riolering, maar luxe straatverlichting, speeltuintjes, kunstwerken… Het kon niet op. Maar voor Schaarsbergen is er geen geld meer, zelfs niet voor wat nieuwe straatstenen. Dat vinden wij niet kunnen. De hele wijk verdient na ruim 50 jaar een opknapbeurt en wij vinden dat de gemeente Arnhem daar het benodigde geld voor vrij moet maken. Daarom starten wij deze handtekeningenactie, om de politiek in de Arnhem te laten zien dat wij het serieus menen!

Plan
Er ligt een plan klaar, bestaande uit vier bouwstenen. Dit plan is in 2019 door de gemeente ism de bewoners gemaakt en bevat
het minimale van wat er moet gebeuren op de Bakenberg. Bouwsteen 1 & 2 zijn inmiddels uitgevoerd, maar voor 3 & 4 wil de gemeente geen geld uittrekken, terwijl zij zelf heeft aangegeven dat dit eigenlijk wel nodig zou zijn. Help mee om de gemeente te overtuigen het benodigde geld vrij te spelen!

Doe mee
1 Op donderdagavond 30 september is er een bewonersoverleg – van 19.30-21.00u in Siza aan de Kemperbergerweg. Hierbij zal verantwoordelijk wethouder dhr. Roelofs (Arnhem Centraal) aanwezig zijn. Daar kunt u uw vragen stellen aan de wethouder Openbare Ruimte. Hoe meer mensen er bij zijn, des te meer indruk het maakt op het gemeentebestuur. Bent u erbij?

2 Het is de bedoeling om woensdagavond 15 september in te spreken bij de gemeenteraad op het stadhuis. Hier is het van belang om met een grote groep bewoners aanwezig te zijn om de raadsleden te overtuigen het benodigde geld voor het opknappen van onze wijk te regelen. Gaat u mee?

3 We willen de wethouder en de raadsleden ook zoveel mogelijk handtekeningen overhandigen. Tekent u mee?

 


Lees meer

30-09-21 Bewonersavond Groot Onderhoud Menthenberg

Uitnodiging voor de Bewonersavond  van de Dorpsraad Schaarsbergen :

Aanvang: 19.00 uur

Sluiting: 21.00 uur

Plaats: Siza – De Dorpszaal – Kemperbergerweg 139e Arnhem

(hoofdingang)

 

De Dorpsraad nodigt u van harte uit voor de bewonersavond op 30 september a.s.

De nieuwe wethouder voor Openbare Ruimte, de heer Bob Roelofs,  zal aanwezig zijn om het plan Groot Onderhoud Schaarsbergen toe te lichten.

Lees meer

rss_feedRSS
Eerste910111214161718Laatste