X

Tot en met 2017 werd door gemeente Arnhem voor elke wijk een wijkactieplan opgesteld. Voor de periode 2019-2021 heeft de dorpsraad een wijkactieplan gemaakt. De wijkactieplannen zijn vervangen door wijkprogramma's. Een beknopte versie van het  wijkprogramma voor Schaarsbergen is te vinden op de website van de gemeente.

 


 

Kerncijfers 2019 Schaarsbergen e.o.
(Bron: Gemeente Arnhem)
                                                                                    Schaarsbergen            Arnhem

oppervlakte totaal (ha)                                                          5.079               10.154
aantal inwoners                                                                       2.207               159.263

woningvoorraad                                                                      730                   75.630

 

Leefbaarheid woonbuurt; 2017

rapportcijfer leefbaarheid in eigen buurt                             7,9                   7,2

rapportcijfer woonomgeving                                                   8,4                   7,3

perken, plantsoenen en parken goed onderhouden          51%                 59%

wegen, paden en pleintjes goed onderhouden                   43%                 59%

rapportcijfer voorzieningen eigen buurt                                5,6                   7,1

Sociale kwaliteit woonbuurt; 2017

kental sociale cohesie (0=laag, 10=hoog)                              6,5                   5,7

kental algemene evaluatie
woonbuurt (0=laag, 10=hoog)                                                 8,3                   7,1