X

 

Wie zijn Dorpsraad Schaarsbergen
Alle bewoners van ons dorp kunnen lid worden van Vereniging Schaarsbergen. De vereniging heeft een bestuur van minimaal drie (en liefst vijf) leden, gekozen uit en door de leden.  Inwoners en bestuur zijn dus met elkaar de vereniging en samen zorgen we ervoor dat Schaarsbergen een prettig, veilig, mooi en gastvrij dorp is om te wonen en recreëren.

Contact met Dorpsraad Schaarsbergen
Heeft u vragen, opmerkingen en andere goede suggesties die u wilt delen met Dorpsraad Schaarsbergen, stuur dan een mail naar bestuur@schaarsbergen.nl  

Wat doet Dorpsraad Schaarsbergen

De Vereniging Schaarsbergen, in de volksmond de Dorpsraad genoemd, is betrokken bij allerhande activiteiten, leuke en serieuze zaken. Hierbij horen onder andere het gesprek vanuit de wijk met de Gemeente, het Wijkactieplan van bewoners, nieuws over Schaarsbergen, informatie over verenigingen en vrije tijd & recreatie. In de statuten van de vereniging staat dit als volgt geformuleerd:

Het doel van de vereniging is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van het dorp Schaarsbergen. We proberen dit doel te bereiken door bruggenbouwer en wegwijzer te zijn tussen bewoners, gemeente, organisaties en groeperingen die in of ten behoeve van Schaarsbergen activiteiten ondernemen.

Nieuws en informatie 

De Dorpsraad Schaarsbergen geeft vier keer per jaar de dorpskrant Woeste Gronden uit waar interessante, verassende en de kleine dorpsverhalen beschreven staan. Via website en nieuwsbrieven worden bewoners geïnformeerd over het laatste nieuws. De Dorpsraad is daarnaast veelal vertegenwoordigd op de verschillende festivals en markten die in Schaarsbergen georganiseerd worden. Op deze manier houden we iedereen de hoogte van ontwikkelingen en blijven we in contact met bewoners van Schaarsbergen. 

Bijeenkomsten Vereniging

Naast het delen van nieuws en informatie organiseert de Dorpsraad bijeenkomsten voor alle bewoners en leden. In maart vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. In juni en oktober organiseren we een reguliere, openbare vergadering. Daar spreken we met bezoekers over actuele thema's en uitvoering van de speerpunten uit het Wijkactieplan. Bovendien kunnen bewoners(groepen) in deze bijeenkomsten hun idee of plan voor een leefbaar dorp presenteren, waarvoor zij subsidie uit het Dorpsbudget aanvragen. Bezoekers van de vergadering mogen reageren op de plannen en stemmen over toekenning van het budget.

Gesprekspartner 

De Dorpsraad is een belangrijke en vertrouwde gesprekspartner van de overheid, zoals de gemeente Arnhem, Provincie Gelderland en Defensie (vliegveld Deelen en de Oranjekazerne). Daarnaast zijn ondernemers, projectontwikkelaars, zorginstellingen, belangenorganisaties en stichtingen als het Geldersch Landschap en Park Hoge Veluwe partijen waarmee de Dorpsraad regelmatig overleg heeft  om de belangen van de inwoners van Schaarsbergen te behartigen, en om een open en constructief gesprek tussen deze partijen en bewoners(groepen) te faciliteren. 

Kortom, de Dorpsraad Schaarsbergen is er voor iedereen!