X

Alle bewoners van ons dorp kunnen lid worden van Vereniging Schaarsbergen. De vereniging heeft een bestuur van minimaal drie (en liefst vijf) leden, gekozen uit en door de leden.  Inwoners en bestuur zijn dus met elkaar de vereniging en samen zorgen we ervoor dat Schaarsbergen een prettig, veilig, mooi en gastvrij dorp is om te wonen en recreëren.

This Action Form is not licensed!
Proceed to Activation screen to activate for production or trial.
If this was your login form, use this fallback login form to get back in.