X

Het bestuur van Vereniging Schaarsbergen heeft op dit moment 3 leden. Dat is het minimaal aantal volgens de statuten. De wens is om het bestuur uit te breiden. Als je interesse hebt in een bestuursfunctie stuur dan een mail naar bestuur@schaarsbergen.nl. 

Bestuursleden

  • Bart Loman - voorzitter a.i. en penningmeester
  • Ruth van Swaay - secretaris
  • Marcel Brons - algemeen bestuur