X

 

 

Alle nieuws overzichtelijk bij elkaar met de nieuwste berichten bovenaan. Heb je een bericht voor de website? Stuur deze met foto (minimaal 600x600 pixels) naar redactie@schaarsbergen.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (Online) Dorpsraad 10-12-2020, 20.30 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING (online)

Dorpsraad Schaarsbergen 10-12-2020


Het bestuur van de Dorpsraad Schaarsbergen nodigt jou van harte uit voor de algemene ledenvergadering van de vereniging Schaarsbergen op donderdag 10 december 2020.


De online vergadering begint om 20.30 uur in Teams op uw eigen computer (zie link hieronder).
Met deze link hoef je zelf verder niets op je computer te installeren.


AGENDA

  Opening, mededelingen en rondvraag

2   Notulen ledenvergadering d.d. 14-03-2019

3   Jaarverslag 2019

4   Financieel verslag en begroting

5   Nieuwe bestuursleden/vacatures

  Evalueren pilot Dorpsbudget

7   Meet & greet online met home made koffie en gebak !


De vergaderstukken vind je via onderstaande link:

Vergaderstukke Lees meer

!! Bestuursleden gezocht !!

 

 !! BESTUURSLEDEN GEZOCHT !!

Gaat de leefbaarheid van Schaarsbergen en het welzijn van onze inwoners jou ook aan het hart ?
Word dan lid van het bestuur van de Dorpsraad zet je in voor een duurzame toekomst van ons dorp.

De Dorpsraad spant zich in voor een vitaal, veilig en gastvrij Schaarsbergen en verbindt iedereen die daar een steentje aan wil bijdragen. 

Lees hier wat de Dorpsraad zoal doet:

Wat doet de Dorpsraad Schaarsbergen, 29112020.pdf


Voorbeelden van activiteiten waar de Dorpsraad bij betrokken is:

·    Mede-organiseren van de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners en organisaties

·    Bewoners informeren middels de dorpskrant Woeste Gronden, nieuwsbrieven en deze website

·    Meedoen aan één of meerdere buurtprojecten: Koffiecafé, Welkomstpakket, Food & Funmarkt, zwerfvuilactie,
   enzovoort

Lees meer

Elektrische deelauto’s: proefrit en online informatie-avond

Elektrische deelauto’s: proefrit en online informatie-avond

We sluiten als werkgroep aan bij het succesvolle en aantrekkelijke initiatief uit andere wijken in Arnhem Noord.
David Berg is Aanjager bij ArnhemAan en hij ondersteunt ons bij de introductie van elektrische deelauto’s op Schaarsbergen.
Komende weken kun je een proefrit maken én je vragen stellen over elektrisch deelvervoer op de online informatieavond.

 
                    Lees meer


rss_feedRSS
Eerste567810121314Laatste