X

 

 

Alle nieuwsberichten overzichtelijk bij elkaar met het nieuwste nieuws bovenaan.
Heb je een bericht voor de website? Stuur deze met foto (minimaal 600x600 pixels) naar redactie@schaarsbergen.nl

Aanpassing Milieuzone Arnhem-Centrum per 29 oktober 2020

Milieuzone nu ook voor diesel-bestelauto's

In het centrum van Arnhem geldt een milieuzone.
Die zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers van de binnenstad vrijer kunnen ademen.
Voertuigen die op diesel rijden en veel vervuilende stoffen uitstoten mogen er niet komen.
De milieuzone  gold al voor personenauto's en vrachtauto's.
Vanaf 29 oktober 2020 geldt de zone ook voor bestelauto's.

In verschillende Nederlandse steden bestaan milieuzones, met elk hun eigen regels.
De landelijke overheid heeft er meer eenheid in aangebracht.
Zo wordt het voor de weggebruiker duidelijker.
Daarom veranderen er in Arnhem ook een paar dingen. 

De uitstoot van uw auto 

De Arnhemse milieuzone geldt alleen voor voertuigen die op diesel rijden.
Er wordt gekeken naar de "emissieklasse" van een auto.
De emissieklasse geeft aan hoeveel de auto uitstoot aan vervuilende stoffen.
Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig. 

Borden

De emissieklasse staat ook op het verkeersbord bij een milieuzone.
In Arnhem zie je vanaf 29 oktober milieuzone-verkeersborden met nieuwe onderborden.
Arnhem krijgt een 'groene' milieuzone.
Op de onderborden staat een groen bolletje met het getal 4 erin.

Met emissieklasse 4 of hoger mag je de milieuzone inrijden.
Dieselauto's met emissieklasse 3 of lager, mogen de milieuzone niet inrijden.

Lees meer

Volg livestream-college NL2021 op dinsdag 6 oktober 20.00 uur

College NL2021 met Tim van Hattum
Ons klimaat verandert.
Doembeelden zijn er te over, maar wat als we juist beter mét de kracht van de natuur werken ?

Volgende week dinsdag 6 oktober a.s. presenteren Arnhem Klimaatbestendig en CASA een livestream lezing
en debat met Tim van Hattum over de nieuwe kaart van Nederland in 2120.

Nederland heeft een traditie in de strijd tegen het water- en natuurgeweld.
Onze deltawerken zijn wereldberoemd en overal op de planeet werken Nederlandse expert aan het beschermen van kustgebieden.
Beetje bij beetje beginnen onze steden en landschappen echter te kraken onder het veranderende klimaat.
Kunnen we de strijd tegen de elementen de komende decennia volhouden of gaan we beter mét de kracht van de natuur werken ?

Zeventien wetenschappers van de Wageningen University & Research hebben een toekomstbeeld geschetst waarin de
kracht van de natuur Nederland in 2120 veilig en welvarend houdt.
Deze visie werkt toe naar een maximale biodiversiteit waarbij natuurlijke en circulaire processen een belangrijke rol spelen om een weerwoord te bieden aan zeespiegelstijging, verzilting, verdroging, wateroverlast, hittestress en bodemdaling.

Tijdens de livestream lezing op dinsdag 6 oktober a.s. zal Tim van Hattum, programmaleider Klimaat aan de WUR, de
visie op Nederland in 2120 en de achterliggende principes toelichten.
Daarna gaat hij in gesprek met genodigden in de zaal, waaronder wethouder Cathelijne Bouwkamp en de Gelderse Gedeputeerde Peter Kerris.

Wat betekent het stijgende zeewater in de kustgebieden voor de woningbouwopgaven op de hogere zandgronden ?
Hoe gaan we in de toekomst bouwen en hoe gaan natuur en stedelijke ontwikkeling hand in hand ?
Zijn we in Arnhem vanuit dit perspectief al op de goede weg ?

Datum
Dinsdag 6 september

Aanvang livestream
20.00 uur via https://casa-arnhem.nl/event/college-nl2021/

Informatie

www.casa-arnhem.nl

Lees meer

Praat mee over Arnhem in 2040 op koerswijzerarnhem.nlPraat mee over Arnhem in 2040 op koerswijzerarnhem.nl

Deze week lanceert de gemeente Arnhem de koerswijzer, www.koerswijzerarnhem.nl. Dit is een online stemwijzer waarmee u als Arnhemmer aan de hand van stellingen kunt laten weten hoe u denkt over uitdagingen waar we als stad voor staan.
Na het invullen van de stemwijzer krijgt u een mogelijk toekomstbeeld van Arnhem in 2040 te zien dat gebaseerd is op uw keuzen.


Omgevingsvisie

Als gemeente zijn we begonnen met de voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet.
Dit doen we door aan de slag te gaan met een Omgevingsvisie.
Daarin staat  in grote lijnen hoe  de leefomgeving in Arnhem er in 2040 uit gaat zien.

Daarbij hebben we te maken met veel uitdagingen.
Zoals voldoende woningen voor iedereen, het groen in de stad, de klimaatverandering, de bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer of auto en gezondheid.
De ruimte is echter beperkt.
Hoe we in Arnhem in de toekomst omgaan met deze uitdagingen, staat straks in de Omgevingsvisie.
De keuzen die we daarin maken bepaalt hoe de stad er in 2040 uit komt te zien.

Koersdocument

De Omgevingsvisie moet nog gemaakt worden. En dat willen we doen in gesprek met de stad.
Het koersdocument (zie www.arnhem.nl/koersdocument) is de basis voor dit gesprek.
Het laat zien waar we als stad vandaan komen en voor welke uitdagingen Arnhem nu staat.

Ook tijdens de 'Week van de Stad' van 4 - 14 november zullen we gesprekken en activiteiten organiseren in grotere of, als dat door corona-maatregelen nodig is, kleinere groepen.
De gemeente werkt samen met bureau Ruimtekoers aan de invulling van het programma.


Wat gebeurt er met de inbreng van inwoners?

De resultaten van de Koerswijzer en van alle gesprekken nemen we mee  als advies in de Omgevingsvisie.
Die maken we  in het eerste kwartaal van 2021 definitief en bieden we aan aan de gemeenteraad en het college, die erover gaan besluiten.
In deze fase is inspraak natuurlijk ook mogelijk.

Dus:
benieuwd hoe uw Arnhem in 2040 eruit ziet? Vul dan de vragenlijst in op koerswijzerarnhem.nl.
Dat kan tot 1 oktober.
Alvast bedankt voor uw input !

 

Lees meer

Afval, wat is er veranderd vanaf 1 juli 2020 ?Afval, wat is er veranderd vanaf 1 juli 2020 ?

U betaalt altijd al voor uw afval.
Tot nu toe betaalde u een vast bedrag.
Dit bedrag was afhankelijk van de grootte van uw huishouden.
Vanaf 1 juli 2020 betaalt u een vast lager bedrag en een variabel bedrag (80 cent voor een restafvalzak).
Door afval goed te scheiden heeft u zelf invloed op de hoogte van uw afvalkosten. 

Veel afval is herbruikbaar als grondstof voor nieuwe producten, maar dan moet dit wel gescheiden worden.
Door afval goed te scheiden draagt u bij aan een beter milieu, maar het is ook goed voor uw portemonnee.
Meer gft, plastic, papier en glas scheiden betekent minder restafval.

U heeft dan lagere afvalkosten.
Wilt u zien hoe vaak u restafval weggooit ?
Maak dan een account aan op mijnafval.arhem.nl.

Infowijzer

Als het goed is heeft u een infowijzer in de brievenbus ontvangen.
Hier staat meer informatie over de nieuwe afvalstoffenheffing en ook tips om afval te scheiden.
Ook zijn er speciale regelingen voor mensen die veel medisch afval hebben.
En woont u in een wooncomplex of in een bovenwoning en wilt u groen afval scheiden ?
Kijk dan of uw wijk voor een gf-verzamelcontainer in aanmerking komt.
Ook voor de minima is er een speciale regeling.


Heeft u vragen? Bel gratis naar 0800 - 1809 en kies optie 1
Op de website www.arnhem.nl/afval vindt u meer informatie over de nieuwe afvalstoffenheffing en de speciale regelingen.
Ook is er een belteam ingericht voor vragen.
Bel gratis naar 0800 - 1809 en kies optie 1 (afval).
Een medewerker van de gemeente staat u graag te woord.
U kunt het belteam ook bellen als u de infowijzer niet heeft ontvangen of als u de infowijzer graag in het Engels, Turks of Arabisch wilt ontvangen.


Lees meer

rss_feedRSS
123