X

Op deze pagina vind je de notulen van de algemene ledenvergaderingen van Vereniging Schaarsbergen.

 


 

ALV Dorpsraad Schaarsbergen
dorpsraad
/ Categories: Vergaderverslagen

ALV Dorpsraad Schaarsbergen

(online-vergadering) 10 december 2021

Agenda

Opening en mededelingen van het bestuur

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart 2019

Jaarverslag 2019

Financieel overzicht 2019 en verslag Kascommissie

 Leden Kascommissie

Begroting 2020

Bestuur en bestuursleden

Evaluatie pilot Dorpsbudget

Rondvraag

Vorig artikel ALV Dorpsraad Schaarsbergen
Volgende artikel ALV Dorpsraad Schaarsbergen
294

Bijlagen