X

Op deze pagina vind je de notulen van de algemene ledenvergaderingen van Vereniging Schaarsbergen.

 


 

ALV Dorpsraad Schaarsbergen
dorpsraad
/ Categories: Vergaderverslagen

ALV Dorpsraad Schaarsbergen

(online-vergadering) 11 maart 2021

Agenda

Opening, mededelingen en rondvraag

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 december 2020 (online)

Jaarverslag 2020

Financieel overzicht en verslag Kascommissie 2020

 Leden Kascommissie 2021

Begroting 2021

Bestuur en bestuursleden

Presentatie werkgroep Duurzaam Schaarsbergen

Dorpsbudget

Volgende artikel ALV Dorpsraad Schaarsbergen
268

Bijlagen