X

Op deze pagina vind je de notulen van de algemene ledenvergaderingen van Vereniging Schaarsbergen.

 


 

ALV Dorpsraad Schaarsbergen
dorpsraad
/ Categories: Vergaderverslagen

ALV Dorpsraad Schaarsbergen

24 maart 2022 dorpshuis Schaarsbergen

Agenda

  • Mededelingen, notulen, rondvraag
  • Jaarverslag, financieel verslag en begroting
  • Nieuwe bestuursleden en vacatures
  • Dorpsbudget: wekelijkse markt in Schaarsbergen; presentatie werkgroep Jeske
  • Meet & Greet aan de bar in het Dorpshuis!

 

concept notulen 11 maart 2021

flyer jaarverslag 2021

Vorig artikel ALV Dorpsraad Schaarsbergen
Volgende artikel ALV Dorpsraad Schaarsbergen
307