X

 

 

Alle nieuwsberichten overzichtelijk bij elkaar met het nieuwste nieuws bovenaan.
Heb je een bericht voor de website? Stuur deze met foto (minimaal 600x600 pixels) naar redactie@schaarsbergen.nl

Uitnodiging ALV Dorpsraad Schaarsbergen
Moniek de Bakker
/ Categories: Dorpsraad

Uitnodiging ALV Dorpsraad Schaarsbergen

De Dorpsraad Schaarsbergen nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 21 maart in het Dorpshuis. De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur.

AGENDA 

1. Mededelingen en rondvraag
2. Voorstelrondje en instemmen met twee nieuwe bestuursleden, Caroline Neys en Moniek de Bakker
3. Jaarverslag 2023
4. Financieel verslag 2023 en begroting voor 2024
5. Vaststellen Conceptnotulen ALV 2023 
6. Gebiedsvisie Schaarsbergen (instemming op initiatief actualisering)
Toelichting: Schaarsbergen heeft een eigen gebiedsvisie. Doel is een visie in handen te hebben op basis waarvan Schaarsbergen nieuwe ontwikkelingen actief tegemoet kan treden. De  vorige gebiedsvisie dateert van 2017. Er bestaat binnen de Dorpsraad behoefte aan een actualisering van de huidige Gebiedsvisie.
7. Interactieve sessie Wijkactieplan 2024-2026
Toelichting: Gemeente Arnhem stelt voor elke wijk een wijkactieplan op. Schaarsbergen is een krachtige wijk met bewoners die in grote mate in staat zijn zelf de regie te pakken. Reden voor de gemeente om geen "standaard" wijkprogramma te maken, maar vooral aan te sluiten bij vraagstukken vanuit de wijk.
De dorpsraad wil voor de komende twee jaar weer een wijkactieplan maken, samen met u. Daarvoor is het belangrijk te weten wat bewoners van Schaarsbergen belangrijk vinden. Tijdens d ALV willen we u een tiental speerpunten voorleggen. Per thema kunt u aangeven of het onderwerp een speerpunt voor u is of niet.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op de ALV maar wel graag uw mening willen geven dan kan dat natuurlijk.
U kunt de PDF SPEERPUNTEN WIJKACTIEPLAN met vragen invullen en mailen naar bestuur@schaarsbergen.nl of per post opsturen naar Secretaris Dorpsraad, Koningsweg 34A, 6816 TG Arnhem. We ontvangen uw ingevulde formulier graag voor 10 april 2024.


SPEERPUNTEN 
Ter voorbereiding staan hieronder de tien speerpunten op een rijtje. 
Wanneer een bepaald onderwerp meermaals als speerpunt wordt benoemd, wordt het opgenomen in een actieplan van onderwerpen waar dorpsraad, bewoners en gemeente zich op gaan richten.

THEMA VERKEER
1. Het groot onderhoud van wijk de Bakenberg wordt afgerond in 2025 waarbij vier straten NIET aangepakt worden door de gemeente.
Speerpunt o ja / o nee

2. Aanpakken onveilige verkeerssituaties?
Speerpunt o ja / o nee
Zo ja, beschrijf het knelpunt
Hoe kunnen we u benaderen om uw punt evt. toe te lichten

THEMA DEFENSIE
3. Bij ontwikkelingen van terreinen / -kazerne van Defensie worden bewoners structureel betrokken.
Speerpunt o ja / o nee

4. Het aantal (laag)vliegbewegingen rondom bij Schaarsbergen zal de komende jaren toenemen i.v.m. meer geplande oefeningen.
Speerpunt o ja / o nee

THEMA NABUURSCHAP
5. Volgens een inventarisatie van de gemeente ervaren inwoners van Schaarsbergen een gebrek aan middenstand en sociale voorzieningen.
Speerpunt o ja / o nee

6. Er worden met enige regelmaat initiatieven gestart om verbinding te stimuleren (zoals de Wijksafari, openluchtbioscoop, …).
Speerpunt o ja / o nee

THEMA NATUUR
7. De wolf heeft het afgelopen jaar goed in de belangstelling gestaan in Schaarsbergen. Het is verstandig om een vinger aan de pols te houden.
Speerpunt o ja / o nee

8. Bij gemeente, provincie en defensie komen op het moment meerdere vraagstukken samen die natuur, milieu en recreatie in Schaarsbergen aangaan.
Speerpunt o ja / o nee
 

THEMA BEWONERS
9. Mijn speerpunt voor Schaarsbergen:

10. Mijn speerpunt voor Schaarsbergen:

 

En dan is er tijd voor een drankje.

 

 

Vorig artikel Thema-avond: Grenzen aan de groei
Volgende artikel Schouwgroep bossen Koningsheide
233