X

 

 

Alle nieuwsberichten overzichtelijk bij elkaar met het nieuwste nieuws bovenaan.
Heb je een bericht voor de website? Stuur deze met foto (minimaal 600x600 pixels) naar redactie@schaarsbergen.nl

Ontwikkelingen opvanglocatie Kop van Deelen
webredactie
/ Categories: Algemeen

Ontwikkelingen opvanglocatie Kop van Deelen

Update Kop van Deelen

Onderstaande mailing is door gemeente Ede verstuurd aan omwonenden van de Kop van Deelen. Voor vragen aan de dorpsraad over deze mailing kan je contact opnemen met Marcel Brons: Marcel.Brons@outlook.com

 

Beste omwonenden,

Vandaag wordt de gemeenteraad geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen op het gebied van opvang van vluchtelingen. In de memo aan de raad staat ook een update over de Kop van Deelen, die we ook met u als omwonenden willen delen.

De tekst over de Kop van Deelen:

In januari 2022 bent u voor het laatst geïnformeerd over het verloop van de opvang van asielzoekers de Kop van Deelen. Conform ons eerdere bericht is er een klankbordgroep ingericht. Op 12 juli 2022 heeft er een eerste klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden. Daarin is gemeld dat na de zomer de eerste arbeidsmigranten zouden komen en einde van dit jaar de eerste asielzoekers worden verwacht. Vrijdag 12 augustus 2022 zijn de eerste ongeveer 20 arbeidsmigranten gehuisvest in de Kop van Deelen. De verbouwing voor het arbeidsmigranten deel is afgerond. De brandweer heeft goedkeuring gegeven op het brandveilig kunnen gebruiken van de panden. Het terrein is rechtmatig in gebruik genomen door de vergunninghouder, hoewel er nog geen uitspraak is in twee beroepszaken die nog lopen.

De locatie biedt naast de panden die in gebruik zijn voor arbeidsmigranten ook ruimte voor 200 asielzoekers. Het college heeft de vergunning afgegeven en de verdere inzet ligt bij het COA. Het COA moet de panden nog geschikt maken (interne verbouwing) voordat er mensen gehuisvest kunnen worden. Het college heeft, gezien de asiel/vluchtelingencrisis, in juni aan het COA en de eigenaar gevraagd of het mogelijk is versneld
asielzoekers te huisvesten door extra vaart te maken met de verbouwing of eventueel het plaatsen van tijdelijke huisvesting op het terrein. Beide opties waren niet mogelijk volgens het COA in verband met raamcontracten en het ontbreken van tijdelijke huisvestingsmaterialen.

Het COA heeft afgelopen week in de pers aangegeven in oktober 2022 de eerste asielzoekers te kunnen huisvesten. De verbouwing moet nog beginnen en het COA heeft de startdatum nog niet formeel aan ons bevestigd. Het college heeft de motie 'Toeleiding van statushouders naar samenleving bevorderen' in beeld en het houden van de afgesproken informatiebijeenkomst bij opening van AZC Kop van Deelen. Het college
zal u de komende tijd hierover nader informeren.
Het college is geïnformeerd dat de eigenaar van Kop van Deelen de grond en opstallen heeft verkocht aan meerdere vennoten (CV). De directievoering blijft door dezelfde partij, Rosewood BV, gedaan worden en ook het lange termijn plan voor de ontwikkeling van een woonzorglandschap verandert niet. Verandering van eigenaar heeft geen consequenties voor de verleende vergunning.

 

Met vriendelijke groet,

Maarten Verboven
Projectleider

Vorig artikel Arnhems Historisch Genootschap tekent bezwaar aan tegen sloop Huize Vrijland
Volgende artikel Openluchtbioscoop op Schaarsbergen: Silence of the Tides
582