X

 

 

Alle nieuws overzichtelijk bij elkaar met de nieuwste berichten bovenaan. Heb je een bericht voor de website? Stuur deze met foto (minimaal 600x600 pixels) naar redactie@schaarsbergen.nl

Natuurherstel op de Veluwe
Han Savelkoel
/ Categories: Algemeen

Natuurherstel op de Veluwe

Provincie Gelderland werkt samen met gemeenten, waterschappen en natuurbeherende organisaties aan natuurherstel op de Veluwe. Het doel is om te kunnen blijven genieten van onze eeuwenoude bossen, uitgestrekte heide en zeldzame vogels en planten als de zwarte specht, grauwe klauwier en drijvende waterweegbree. Samen worden maatregelen genomen om de natuur en biodiversiteit op de Veluwe te versterken en herstellen. Dit als uitwerking van het Natura 2000-beheerplan Veluwe

Vijf herstelprogramma’s
De maatregelen worden uitgewerkt in vijf herstelprogramma’s. Het eerste herstelprogramma - het recreatiezoneringsplan is inmiddels in concept vastgesteld.  De komende maanden worden de andere vier herstelprogramma’s voltooid. Deze gaan respectievelijk over de bossen, heide en stuifzanden, vennen en venen en beken.

In de herstelprogramma’s worden concrete, locatiespecifieke maatregelen genomen, gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van vermesting, verzuring door stikstof en op het oplossen van knelpunten door verstoring, versnippering en verdroging. Door deze herstelprogramma’s uit te voeren leveren we samen met de terreineigenaren een belangrijke bijdrage aan het herstel van onze bijzondere Veluwse natuur.

Informeren
Om u te informeren over het hoe en waarom en de stand van zaken is de factsheet Natuurherstel op de Veluwe gemaakt. In de factsheet wordt verteld hoe de provincie samen met grondeigenaren, terreinbeherende organisaties, gemeenten en waterschappen werkt aan het herstel van de natuur en biodiversiteit van de Veluwe. U kunt de factsheet onder aan dit artikel downloaden. In de inhoudsopgave klikt u eenvoudig naar het onderwerp waarover u meer wilt weten. Het is interessant te weten dat er hard gewerkt wordt om van de Veluwe weer een gebied te maken waar wonen, (agrarisch) ondernemen, recreëren en natuur goed samen gaan.

Actuele informatie is te vinden op de website van provincie Gelderland. Ook wordt tweemaandelijks de nieuwsbrief Natuurherstel op de Veluwe verstuurd. Mocht u deze nieuwsbrief willen ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden (kies dan voor de nieuwsbrief natuurherstel op de Veluwe).

Op 23, 28 en 30 juni houden wij drie inloopbijeenkomsten (Noord-, Midden- en Zuid-Veluwe) voor betrokkenen en belangstellenden. Deze zullen onder andere via advertenties in de huis-aan-huisbladen, de website en op social media bekend gemaakt worden. Ook na de zomer zullen we bijeenkomsten organiseren.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of de factsheet, dan kunt u mailen: natuuropdeveluwe@gelderland.nl.

Vorig artikel Een nieuwe lente een nieuwe website
Volgende artikel Klimaatcarrousel Schaarsbergen 14 mei
227