X

 

 

Alle nieuwsberichten overzichtelijk bij elkaar met het nieuwste nieuws bovenaan.
Heb je een bericht voor de website? Stuur deze met foto (minimaal 600x600 pixels) naar redactie@schaarsbergen.nl

Raad van de stad
webredactie
/ Categories: Algemeen

Raad van de stad

Uw raad wordt gevraagd

Waar liggen kansen voor Arnhem? Wat kan er beter in de stad? En wat zou de gemeente hierin kunnen betekenen?
Heeft u direct ideeën bij het zien van deze vragen? Dan zijn we op zoek naar uw input!
 
Perspectiefnota
Één keer per jaar – in het voorjaar - bespreekt de gemeenteraad deze vragen tijdens de behandeling van de Perspectiefnota. Een belangrijk moment, want in de Perspectiefnota staan de plannen voor Arnhem voor de komende jaren. En ook hoeveel dat ongeveer gaat kosten. De Perspectiefnota is verdeeld in thema’s die de stad en u raken, bijvoorbeeld veiligheid, onderwijs, woningbouw, armoede, milieu en klimaat. De bespreking van de Perspectiefnota is voor de gemeenteraad daarom ook hét moment om belangrijke keuzes te maken over de koers van de stad.
 
De gemeenteraad is hierbij op zoek naar raad van de stad, de verhalen achter de cijfers. En daarvoor hebben we uw expertise en input hard nodig. Uw ideeën over de koers van de stad zijn waardevol voor de raad. Daarom nodigen we u van harte uit deze tijdens ‘Raad van de Stad’ met de gemeenteraad te delen! Hoe dit in zijn werk gaat, leggen we u graag uit in deze brief.
 
Raad van de stad
Maatschappelijke organisaties, verenigingen en alle Arnhemmers worden uitgenodigd om hun visie te delen voor Arnhem én wat daarvoor nodig is. Deze waardevolle ‘raad’ neemt de gemeenteraad mee in de bespreking van de Perspectiefnota, die eind april door het college van burgemeester en wethouders wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Welke ‘raad’ kan ik geven?
Centraal staat de vraag ‘waar liggen kansen voor de stad?’ Denk daarbij aan vragen als:
 
    •    Wat vind ik dat er goed gaat in Arnhem? En wat gaat er juist minder goed?
    •    Waar zou de gemeente de komende periode meer of juist minder aandacht aan moeten besteden?
    •    Wat mag zeker niet ontbreken in de koers van de stad?
    •    Stel de gemeente zou een miljoen extra te besteden hebben, waaraan zou u dat geld dan besteden?
    •    Stel de gemeente zou een miljoen moeten bezuinigen, waarop zou volgens u dan bezuinigd mogen worden?
 
Deze vragen zijn slechts richtlijn, alle input is welkom! Dat mag zowel vanuit uw eigen perspectief (of het perspectief van uw organisatie), maar ook meer vanuit een algemeen belang. Vorm en inhoud staan vrij!
 
Wat gaat de gemeenteraad met mijn input doen?
Alle ‘raad van de stad’ wordt verzameld en naar de gemeenteraad verstuurd. Vervolgens worden er op basis van alle bijdrages een aantal thema’s geselecteerd voor de tweede fase: de themagesprekken tussen raad & stad. Tijdens deze themagesprekken kunt u uw input delen met raadsleden, andere organisaties en mede-inwoners. Van alle themagesprekken wordt een verslag worden gemaakt. Deze verslagen – inclusief alle inzendingen – zal de gemeenteraad meenemen in de bespreking van de Perspectiefnota in mei en juni dit jaar
 
Wanneer vinden de themagesprekken plaats?
De themagesprekken worden georganiseerd tijdens de Politieke Avond van woensdagavond 17 april tussen 20.30 en 22.00 uur in het Stadhuis in Arnhem. Bij uw aanmelding horen we graag of u bereid bent uw bijdrage op 17 april toe te lichten. Op basis van de aanmeldingen zal er naast een selectie voor de thema’s, ook mogelijk een selectie worden gemaakt voor de deelnemers aan dit gesprek.
 
Staat van de Stad
Voorafgaand aan de themagesprekken wordt tijdens de Politieke Avond op 17 april ook ‘Staat van de Stad’ gepresenteerd. Staat van de Stad geeft inzicht in cijfermatige trends en ontwikkelingen aan de hand van gegevens over uiteenlopende thema’s. Voor deze bijeenkomst hebben wij directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, Karen van Oudenhoven, uitgenodigd. Na afloop vindt er een paneldiscussie plaats. U bent van harte welkom om bij Staat van de Stad aanwezig te zijn, ook als u niet mee doet aan de themagesprekken.
 
Programma 17 april
18.30 – 18.45 uur: inloop
18.45 – 20.15 uur: Staat van de Stad (o.a. presentatie Karen van Oudenhoven, directeur SCP)
20.15 -  20.30 uur: Pauze
20.30 – 22.00 uur: Raad van de Stad (themagesprekken gemeenteraad & stad)
 

Ja, ik heb ‘raad van de stad’!

Heeft u 'raad van de stad'? Lever uw bijdrage dan uiterlijk voor maandag 1 april in via het emailadres raad@arnhem.nl. Denkt u bij uw bijdrage ook aan het aanleveren van: 
    •    Contactgegevens (naam, organisatie, emailadres en eventueel telefoonnummer)
    •    Deelname themagesprekken woensdagavond 17 april (bent u bereid om uw bijdrage toe te lichten en zo ja wie er dan aanwezig zullen zijn?)
 
In de week van 8 april ontvangt u meer informatie over het vervolg. 
  
Vragen?
Neem dan contact op met de griffie via raad@arnhem.nl of 0631114892.
Namens de gemeenteraad van Arnhem veel dank voor uw aandacht en hopelijk voor uw bijdrage.

Vorig artikel Schouwgroep bossen Koningsheide
Volgende artikel Verkoopexpositie kunstwerken KWA Schaarsbergen
176