X

 

 

Alle nieuwsberichten overzichtelijk bij elkaar met het nieuwste nieuws bovenaan.
Heb je een bericht voor de website? Stuur deze met foto (minimaal 600x600 pixels) naar redactie@schaarsbergen.nl

Intensivering activiteiten Defensie VLB Deelen?
webredactie
/ Categories: Bestuur

Intensivering activiteiten Defensie VLB Deelen?

Defensie is zoals u wellicht ook in het nieuws al hebt vernomen, het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) gestart. Om haar (grond)wettelijke taken te kunnen uitvoeren, heeft Defensie meer gebruiksruimte nodig om te oefenen en op te leiden. In het NPRD staat welke mogelijkheden Defensie onderzoekt om te bepalen wat de beste plek of manier voor Defensie is om te bouwen, oefenen of te vliegen. 
Op dit plan kunt u tot 12 februari reageren door een zienswijze in te dienen.

In het NPRD wordt aangegeven welke activiteiten uitbreiding en/of intensiveren behoeven. Onderzocht gaat worden welke locaties daarvoor wel of niet geschikt zijn. Ook de geschiktheid van Vliegbasis Deelen wordt onderzocht. Uitbreiding of intensivering van activiteiten van Defensie heeft gevolgen voor Schaarsbergen.
Uit het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie worden de volgende activiteiten voor Vliegbasis Deelen onderzocht:
1. Deel helikopterbewegingen verplaatsen naar Deelen (NPRD p.118)
2. Beperkingengebied rondom militair terrein vergroten (NPRD p.118)
3. Nieuw terrein voor trainen met explosieven (NPRD p. 26-28, 71-74)
4. Stationering en corridors onbemande drones voor cargo, ook trainen en oefenen (NPRD p. 40-41,95-97)
5. Ruimtebehoefte laagvlieggebieden helikopters (NPRD p. 41-43, 98-101)
6. Dirtstrip (korte smalle onverharde landingsbaan) en korte landingsbaan voor tactisch luchttransport. Daarbij horende 240 vliegbewegingen per jaar. (NPRD p. 47, 106-109)
7. Helikoperlandingsplaats Deelen intensiveren en uitbreiden (NPRD p. 44-46, 102-104)


Maandag 15 januari was er een digitale bijeenkomst waar Defensie uitleg gaf bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 
U kunt tot 12 februari reageren op het plan door een zienswijze in te dienen.

118