X

Op deze pagina vind je de notulen van de algemene ledenvergaderingen van Vereniging Schaarsbergen.

 


 

Jaarverslag Dorpsraad Schaarsbergen
webredactie

Jaarverslag Dorpsraad Schaarsbergen

jaarverslag 2022

Donderdag 16 maart 2023 werd tijdens het rondetafelgesprek het jaarverslag over 2022 vastgesteld. De concept notulen van deze bijeenkomst en het jaarverslag kunt u downloaden onderaan dit artikel.

Vorig artikel ALV Dorpsraad Schaarsbergen
481

Bijlagen